Konferencia

Termín konferencie

3. – 4. október 2015

Ciele konferencie

 • Predstaviť Image Medicine ako jednu z najefektívnejších ozdravných metód, ukázať perspektívu jej ďalšieho rozvoja cestou integrácie starovekých spôsobov liečenia s výsledkami moderného výskumu,
 • Rozšíriť povedomie o Tradičnej čínskej medicíne a príbuzných spôsoboch obnovy zdravia a regulácie organizmu,
 • Prispieť k vytvoreniu podmienok vnútroštátnej a medzinárodnej spolupráce v oblasti Tradičnej čínskej medicíny a príbuzných spôsobov liečenia prostredníctvom diskusie a výmeny skúseností.

Konf Moskva 2 Odesa Konf 0

Témy konferencie

 1. Image Medicine
 2. Tradičná čínska medicína
 3. Qigong Medicine (terapia pomocou čchi-kungu)
 4. Zhong Yuan Qigong / Čung-jüan čchi-kung
 5. Príbuzné terapie

Na konferenciu pozývame

 • špecialistov v oblasti klasickej a alternatívnej medicíny,
 • zdravotníckych pracovníkov univerzít a kliník,
 • predstaviteľov medzinárodných a štátnych zdravotníckych a vzdelávacích inštitúcií,
 • špecialistov Tradičnej čínskej medicíny,
 • terapeutov Image Medicine,
 • študentov lekárskych škôl a iných pomáhajúcich profesií,
 • inštruktorov a cvičencov Zhong Yuan Qigong,
 • všetkých, ktorí sa zaujímajú o štúdium a praktikovanie prírodných spôsobov liečenia a regulácie organizmu.

TCM doctor 2 Doctors 4

Jazyky konferencie

 • Konferencia bude prebiehať v týchto jazykoch: slovenský, anglický, čínsky, maďarský a ruský.
 • Preklad bude poskytovaný v rámci jazykov konferencie.

Organizátori konferencie

Online partneri

Informácie o predchádzajúcich konferenciách.

Miesto konania konferencie,  vstupné a registrácia.