Archívy kategórií: Prednášajúci a hostia

Prednášajúci v sekcii Zhong Yuan Qigong skúsenosti

MUDr. Karel Nešpor, PhD, Primár mužského oddelenia závislostí Psychiatrickej nemocnice Ohnice, ČR, Čchi-kung a triezvosť

Dr Nespor

Marina Haternova, Inštruktorka 3. stupňa ZYQ s právom viesť retreaty, Moldavsko, Skúsenosti s výučbou ZYQ u detí

MarinaHaternova

Petr Kochlík, Bc., Inštruktor 3. stupňa ZYQ, Predseda Českej asociácie ZYQ, ČR, Jednoduchá práca s obrazmi pre učiteľov ZYQ aj bežných ľudí

Kochlík Petr IM 2015 malá

Romana Zerolová, Cvičenka ZYQ, SR/Francúzsko, Vyliečenie zo syndrómu S.A.P.H.O. cvičením ZYQ

Zerolova R

Miroslav Chudej, Inštruktor 1. stupňa ZYQ a IM terapeut SR, Čo mi priniesol ZYQ

Chudej Miroslav

Patrik Žingor, Masér, Inštruktor 1. stupňa ZYQ a IM terapeut, SR, Masáže a obrazy

Patrik Zingor

Dr. Istvan Szechenyi, Psychológ a akupunkturista, Prezident Národnej asociácie akupunktúry “Tisztan”, Maďarsko, Meranie vplyvu cvičenia ZYQ prístrojom MeriDim

DrSzechenyi

Lenka Marečková Čečetková, MA, MPhil, Inštruktorka 3. stupňa ZYQ s právom viesť retreaty a IM terapeutka, SR, Prvé výsledky meraní vplyvu ZYQ modernými technológiami

Lenka Cecetkova

 

Prednášajúci v sekcii Klinické prípady Image Medicine

Prednášajúci v tejto sekcii sú profesionálnymi IM terapeutmi, ktorý sa Image Medicine venujú po mnoho rokov. Všetci absolvovali vzdelávacie pobyty v Pekinskom medicínsko-výskumnom Inštitúte Kundawell za účelom získania a neskôr povýšenia svojej kvalifikácie.

Tatiana Akimova, Moldavsko – IM terapeutka 4. úrovne, s praxou 17 rokov. Vystupovala na všetkých predchádzajúcich konfereniách IM a TČM. V roku 2014 ju Profesor Xu Mingtang uznal za jednu z najlepších IM terapeutov na svete.

Téma: Diagnostika a liečba pomocou IM – ochorenia kostí, štítnej žľazy, tvárových nervov a maternice

Tatiana Akimova

Alena Knapová, MBA, Česká republika – IM terapeutka a Inštruktorka ZYQ, Majiteľka ČCHI klinik, v roku 2015 uvedená v Encyklopédii významných osobností Českej a Slovenskej republiky „Oxford Encyclopedia“ za prínos v oblastí zdravia (liečba pomocou Image Medicine a ZYQ)

Téma: Liečba hypothyreózy metódami IM

Alena Knapova

Vladmimir Frolov, Rusko – IM terapeut 4. úrovne, ZYQ sa venuje od roku 1997, liečbe pomocou IM od roku 2007.

Téma: Výskum a liečba ochorení pomocou IM a) Hypertonická porucha 2. stupňa, b) Úzkostno depresívna porucha

Frolov Vladimir

Angelika Salimova, Rusko – IM terapeutka

Téma: Liečba skoliózy krížovej chrbtice. Ďalšie výsledky liečby metódami IM.

Angelika Salimova

Zsuzsanna Nagy, Maďarsko – IM terapeutka od roku 2005, riaditeľka liečebného centra v Budapešti, Inštruktorka ZYQ

Téma 1: Posledná fáza onkologických ochorení: Čo môžeme robiť, keď sa už nič nedá robiť

Téma 2: Dlhodobý vplyv estrogénovej dominancie a dve riešenia tohto problému

Nagy_Zsuzsanna

Alexandra Letiagina, Ukrajina – IM terapeutka 

Téma: Obnovenie fyzického a emocionálneho stavu a zdravia po prekonaných stresoch pomocou Image Medicine

Olga Chirkunova, Rusko – Psychologička, IM terapeutka, Odborníčka na liečbu orientálnymi spôsobmi, Inštruktorka ZYQ

Téma: Vonkajšie faktory a reakcie ľudského organizmu na liečbu IM

 

Kompletný program konferencie

Milí účastníci, rozvrh konferencie bude takýto:

3. 10. 2015 – prednášky od 13 do 20. 30 h,

4. 10. 2015 – prednášky a workshopy od 10 do 18 h.

Registrácia na konferenciu bude prebiehať 3. 10. 2015 od 10 do 13 h. Registrácia na ďalšie akcie od 4. 10. 2015, v pobedňajších hodinách.

Program k nahliadnutiu je v položke Program, na konci tejto stránky je možné si ho aj stiahnuť.

Stiahnuť si ho môžete aj tu – Program_Konferencia_IM_TCM.

Workshopy Image Medicine

Praktické workshopy sa uskutočnia v nedeľu pred obednou prestávkou, v čase od 12 do 13.30 h. Na workshopoch budú prebiehať ukážky diagnostiky a liečby pomocou Image Medicine. V prípade, že Vás zaujíma niektoré ochorenie alebo ním trpíte, môžete sa v rámci konkrétneho workshopu nechať diagnostikovať.

Zoznam workshopov:

Alexandrs Busse, MA, IM terapeut, Predseda Lotyšskej asociácie ZYQ, Lotyšsko, Liečba tráviacich ochorení -praktické ukážky IM a TČM diagnostiky a liečby

Busse

Larisa Nesterenko, IM terapeutka, Rusko, Liečba psoriázy a rakoviny – praktické ukážky IM diagnostiky a liečby

Larisa Nesterenko

Galina Belaeva, IM terapeutka, Rusko, Civilizačné ochoreniapraktické ukážky IM diagnostiky a liečby

Galina Belaeva

Olga Smirnova, MD, Profesorka IM, IM terapeutka, Lektorka a výskumná pracovníčka Inštitútu Kundawell, Čína, Praktický workshop IM – ukážky IM diagnostiky a liečby

Smirnova Olga foto

Porovnanie situácie v oblasti TČM vo viacerých európskych krajinách

Cieľom našej konferencie je aj podpora vnútroštátnej a medzinárodnej spolupráce v oblasti čínskej medicíny. V rámci konferencie preto odznejú prednášky približujúce situáciu TČM vo viacerých eruópskych krajinách. Dozvieme sa viacej o legislatívnej situácii v konkrétnej krajine, či je alebo nie je možné vykonávať TČM, ak áno, za akých podmienok, či je nejako zohľadnená v poistnom systéme krajiny, či je možné ju v rámci krajiny študovať a aké sú vyhliadky do budúcna.

Jednotlivé krajiny reprezentujú:

Slovensko – MUDr. Vladimír Balogh, Prednosta Ústavu TČM Slovenskej zdravotníckej univerzity, Hlavný konzultant Ministerstva zdravotníctva SR pre oblasť akupunktúry, nás bude informovať o činnosti Ústavu TČM, spolupráci s českými a čínskymi vzdelávacími inštitúciami v oblasti TČM.

Vladimir Balogh

Česká republika – MUDr. Lenka Gluvňová, Predsedníčka Sekcie vonkajších vzťahov Českej komory TČM, odprezentuje situáciu v oblasti TČM v Českej republike a priblíži prácu Českej komory TČM.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Maďarsko – Dr. István Szechenyi, Psychológ a akupunkturista, s vlastným liečiteľským centrom, Prezident Národnej asociácie akupunktúry „Tisztan“, nás oboznámi so súčasným stavom akceptácie TČM v Maďarsku. V priebehu konferencie prezentuje ešte dve témy – Zdokumentovaná meridánová diagnostika a terapia v prípade endokrinologických a neurologických ochorení (nadmerná činnosť štítnej žľazy a migréna) a Meranie vplyvu cvičenia Zhong Yuan Qigong pomocou meridánovej diagnostiky.

DrSzechenyi

Lotyšsko – MUDr. Edgars Vasilevskis, anesteziológ, Univerzita Stradins Riga, Univerzitná nemocnica Stradins Riga, Oddelenie bolesti. Dr. Vasilevskis priblíži situáciu v oblasti TČM v Lotyšsku a v ďalšej časti programu odprezentuje Prvé výsledky kontrolovaného klinického výskumu Image Medicine, vykonaného v skupinách 4 ochorení: arteriálna hypertenzia, bronchiálna astma, cukrovka druhého typu a migréna.

VASILEVSKIS_FOTO

Holandsko – Dr. Dong Zhilin, riaditeľ Čínskeho medicínskeho centra – CMC Tasly Group BV, viceprezident Svetovej federácie spoločností čínskej medicíny (WFCMS) a prezident Špeciálneho výboru WFCMS pre obchodné záležitosti. Prezident Paneurópskej federácie spoločností čínskej medicíny (PEFOTS) a prezident Asociácie TČM v Holandsku. Dr. Zhilin priblíži súčasnú situáciu v oblasti TČM vzdelávania v Európe.

Dr DONG

Grécko – MUDr. Ioannis Dimitriou, Doktor TČM, Predseda Hellenickej korporácie čínskej medicíny. Dr. Dimitriou sa vo svojej prednáške, okrem priblíženia situácie v Grécku, bude venovať pohľadu západnej medicíny na Image Medicine.

Ioannis Dimitriou