História

Škola Bian Que dosiahla najväčší rozmach a slávu v období Bojujúcich štátov a dynastií Qin a Han. V tomto období existovalo niekoľko rôznych lekárskych smerov / škôl súčasne, pričom jednotlivé školy navzájom diskutovali a prejavovali si uznanie.

História čínskej medicíny poukazuje na skutočnosť, že škola Bian Que a škola Žltého cisára mali svoje pevné miesto v jej histórii, vzájomne sa ovplyvňovali, prešli však aj ťažkým obdobím vzostupov a pádov.

V období Bojujúcich štátov a dynastie Han (5. stor. pred n. l. – 3. stor. n. l.) mala škola Bian Que veľmi významnú a výhodnú pozíciu. Počas vlády dynastí Jin (Ťin /晋), Wei (Wej / 魏) a obdobia Južných a severných dynastií (Nan Bei Chao / 南北朝 ) (3. – 6. stor. n. l.) dosahujú obidva smery rovnaký rozmach a sú rovnocenné.

Bian Que lieči princeznú

Bian Que lieči princeznú

Po páde dynastií Sui (Suej / 随) a Tang (Tchang / 唐) (6. – 10. stor. n. l.) začala škola Bian Que strácať postavenie a vplyv, pričom škola Žltého cisára sa prudko vyšvihla a siahala do „medicínskeho raja“.

V decembri 2013 bolo v provincii Sichuan (S´-čchuan / 四川) v meste Chengdu (Čcheng-tu / 成都) pri archeologických vykopávkach objavených 920 kusov bambusových doštičiek a 50 kusov drevených štítkov, na ktorých bolo vyše dvadsaťtisíc znakov textu. Odborníci v danej oblasti potvrdili, že nájdený medicínsky text patrí ku klasickým dielam školy lekára Bian Que.

Bian Que je predkom všetkých lekárov, výnimočnosť dosiahol v oblasti pulzovej diagnostiky. Existujú všetky predpoklady ku tvrdeniu, že objaviteľom a zakladateľom pulzovej diagnostiky je práve on. „Tentokrát sme objavili alebo znovu našli a potvrdili, že čínska medicínska škola Bian Que je starou dobrou klasikou“, znelo v texte pri archeologickom objave.

Bian Que diagnostikuje cisára pohľadom

Bian Que diagnostikuje cisára pohľadom

Riaditeľ Archeologického výskumného ústavu v provincii Sichuan Gao Dalun (Kao Ta-lun / 高大伦) vyhlásil, že je nesmierne dôležité, že duch Bian Que je tu a bol tu stále prítomný aj počas celej dlhej histórie.

Chrám Bien Que

Chrám Bian Que v provincii Shan Xi, Čína

Vedecký výskum o škole Bian Que a IM.