Image Medicine seminár s Olgou Smirnovou 4. – 13. 6. 2016

Lektorka  OLGA  SMIRNOVA – profesorka Image Medicine Pekinského medicínsko – výskumného inštitútu Kundawell, terapeutka Image Medicine 1. úrovne.

Organizátori akcie: Pekinský medicínsko-výskumný inštitút Kundawell, Slovenská a česká asociácia Čung-jüan čchi-kungu (SAČ ZYQ)

Dátum: 4. – 13. jún 2016

Miesto konania: Modra – Harmónia, študijné a kongresové stredisko Univerzity Komenského Bratislava, Modra Harmónia 3553

Olga Smirnova – profesorka Image Medicine Pekinského medicínsko-výskumného inštitútu Kundawell, terapeutka Image Medicine 1. úrovne. Image Medicine sa venuje 18 rokov, používa ju vo svojej klinickej praxi. Od roku 2008 až do súčasnosti sa zúčastňuje na výskumných programoch ťažko liečiteľných ochorení pod vedením profesora Xu Mingtanga v Pekinskom medicínsko-výskumnom inštitúte Kundawell, prednáša o Image Medicine, vedie praktické semináre so študentami. O Image Medicine často prednáša na rôznych medzinárodných fórach, čím šíri informácie o tejto disciplíne v Číne i v zahraničí. Je inštruktorkou 1., 2., 3. stupňa Čung-jüan čchi-kungu (ZYQ), má právo viesť reteaty ZYQ.

Podrobné informácie a prihlasovanie