Image Medicine

Image Medicine (Medicína obrazov mysle) je staroveká čínska medicína, škola lekára Bian Que (Pien Čchüe / 扁鹊). Jej história spadá do obdobia Bojujúcich štátov (Zhanguo / 战国 ) a dynastií Qin (Čchin / 秦 ) a Han (Chan / 汉 ) (5. stor. pred n. l. – 3. stor. n. l.), kedy dosiahla najväčší rozmach a slávu.

Monument Bian Que

Monument Bian Que

Čínska medicína pozostáva z medicíny Žltého cisára (Qin Shi Huangdi / 秦始皇帝), za hranicami Číny známej ako Tradičná čínska medicína (TČM), a medicíny Bian Que, ktorá sa kvôli istým historickým udalostiam nemala možnosť šíriť rovnako intenzívne ako TČM.

Znovuobjavenie zabudnutých informácií tejto starovekej čínskej medicíny pred vyše 20-mi rokmi otvorilo cestu jej opätovného štúdia. Vďaka jedinečnému nástroju diagnostiky a liečenia – obrazu / image (xiang / 象 ), dostala názov Image Medicine / Medicína obrazov mysle (Yi Xiang Yi Xue / 意象医学).

Image Medicine (IM) má tri časti: teoretické základy, systém diagnostiky a systém liečby. Je založená na metódach a teórii starovekých Majstrov lekárov Bian Que a Hua Tuo (Chua Tchuo / 华佗 ) ako sú „vnútorné videnie“, „diagnostika pomocou videnia“, „obrazová pulzová diagnostika“, „obraz vnútorných orgánov“.

Hua Tuo

Hua Tuo

IM zdokonaľuje starovekú metódu diagnostiky TČM – pulzovú diagnostiku a ďalej rozvíja spôsob „vnútorného videnia obrazu“ vynikajúceho lekára Bian Que, ktorý je v Číne nazývaný aj duchovným (zázračným) lekárom.

Počas pulzovej diagnostiky a prehliadky klienta vykonávame diagnostiku obrazu vnútorných orgánov, štruktúr a funkcií organizmu. Po získaní obrazov a ich analýze vykonávame liečbu formou zmeny nesprávnych (patologických) obrazov na správne.

TCM doctor

IM je produktom integrácie energetickej, informačnej, fyzickej a klasickej čínskej medicíny, špeciálnu pozornosť venuje funkciám regenerácie organizmu. S pomocou energetickej, informačnej a taktiež príčinnej diagnostiky je možné presne zistiť lokalizáciu, charakter aj príčinu ochorenia.

Pri diagnostike si špecialisti všímajú nielen vonkajšie prejavy ochorenia, ale aj vnútorné. Tak sa približujú k majstrovstvu veľkého lekára Bian Que, ktorý vykonával diagnostiku „jedným pohľadom“.

Diagnostika v IM

IM využíva diagnostické metódy, ktoré predstavujú zdokonalenú formu čínskej pulzovej diagnostiky. Diagnostika v IM dosahuje na vyššiu úroveň, pretože umožňuje, nad rámec zvyčajnej pulzovej diagnostiky, vidieť aj obraz vnútorných orgánov prostredníctvom pulzu.

Staroveká čínska medicína – pulzová metóda školy lekára Bian Que zahŕňa tri úrovne diagnostiky:

TLKOT (mai dong / 脉动) – diagnostikujeme pomocou končekov prstov, pod prstami vnímame rytmus kontrakcií pulzu.

PULZ ENERGIE (mai qi / 脉气) – diagnostikujeme pomocou troch prstov, pod prstami vnímame rytmus špecifických energií (zima, chlad, rovnováha, teplo, horúco).

OBRAZ Z PULZU (mai xiang / 脉象) – diagnostikujeme pomocou mysle, pod prstami vnímame obrazy orgánov konkrétneho človeka. Toto vnímanie nie je pocit v pokožke prstov, je to vízia / videnie obrazu, ktorý vedie od prstov k určenému miestu.

Bian Que vykonáva pulzovú diagnostiku

Bian Que vykonáva pulzovú diagnostiku

Nezdravý obraz získaný ako výsledok takéhoto „videnia“ a „obrazovej pulzovej diagnostiky“ sa následne mení a lieči.

Liečba v IM

IM je druh úplne prirodzeného spôsobu liečby. Je to cesta, ktorá umožňuje jednej ľudskej bytosti liečiť druhú bytosť. V IM obyčajne postupujeme tak, že na liečbu iných používame našu vlastnú energiu, našu vlastnú myseľ. Samozrejme, že v nevyhnutných prípadoch používame aj iné metódy ako špeciálnu stravu, fytopreparáty, prípadne aj chirurgickú pomoc.

V IM sa liečenie odvíja od koncepcie základných skupín ochorení. Rozlišujeme sedem rôznych skupín ochorení, existuje rovnaký počet spôsobov liečby:

1/ fyzický spôsob,
2/ energetický spôsob,
3/ informačný spôsob,
4/ fyzický a energetický súčasne,
5/ fyzický a duchovný súčasne,
6/ energetický a informačný súčasne,
7/ fyzický, energetický a informačný súčasne.

V rámci výučby IM sú zatiaľ zverejnené metódy energetickej a informačnej medicíny. Táto oblasť zahŕňa desať špeciálnych mantier, osem takzvaných Veľkých spôsobov a štyri spôsoby očistenia.

Majster Xu Mingtang ukazuje metódu prebudenia na seminári IM v Lotyšsku

Xu Mingtang ukazuje metódu prebudenia na seminári IM v Lotyšsku

Podrobnejšie sa o diagnostike a liečbe v IM dozviete priamo na konferencii a seminároch v októbri 2015. Pri príležitosti týchto akcií vyjde v slovenskom jazyku aj prvá kniha Úvod do Image Medicine, ktorá bola doteraz dostupná len v ruskom a anglickom jazyku.

Spôsoby diagnostiky a liečenia pomocou IM sú jednoduché, bezbolestné, neškodné, bez vedľajších účinkov a reakcií.

Diagnostika pomocou IM je veľmi presná, liečba je vysoko efektívna, najmä v prípadoch ťažko liečiteľných ochorení. IM patrí do kategórie naturálnej medicíny, nepotrebuje žiadne špeciálne prístroje a zariadenia, ani medicínske preparáty. Je neinvazívna a šetrná k životnému prostrediu.

Spôsob myslenia v IM.