Na otvorení konferencie sa účastníkom prihovorí aj štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR MUDr. Mario Mikloši, PhD.

Milí účastníci, v rámci otváracej ceremónie v sobotu o 13 h povie v mene Ministerstva zdravotníctva SR pár slov účastníkom konferencie, štátny tajomník MZ SR MUDr. Mario Mikloši, PhD. Do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva SR ho Vláda SR vymenovala 20. novembra 2014.

statny-tajomnik-miklosi

Predtým pôsobil v Ústave patológie Lekárskej fakulty UK v Bratislave a od roku 1992 do roku 1995 pracoval na Urologickej klinike NsP akad. L. Dérera Bratislava. Nasledujúce dva roky – 1995 a 1996 absolvoval študijný pobyt na Urologickej klinike Univerzitnej nemocnice v holandskom Maastrichte a po návrate až do roku 2009 opäť pôsobil na Urologickej klinike NsP akad. L. Dérera v Bratislave, od roku 2003 na čiastočný úväzok.

V rokoch 2003 a 2004 bol riaditeľom NsP Malacky, v roku 2004 hovorcom Ministerstva zdravotníctva SR a o rok neskôr riaditeľom sekretariátu predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Riaditeľom Sekcie zdravia na MZ SR bol v rokoch 2005 a 2006, opätovne sa ním stal v roku 2011. Ambulantnú urologickú prax vykonáva od roku 2007.