Perspektíva

Moderná doba s nárastom rôznych chronických a ťažko liečiteľných ochorení, postupné uvedomovanie si zodpovednosti jednotlivca za vlastné zdravie a v neposlednom rade jednoduché, praktické a pomerne rýchlo osvojiteľné metódy IM, prispievajú k jej kontinuálne rastúcej obľube u poslucháčov rôzneho veku a zamerania.

IM má svoj systém teórie, diagnostiky a liečenia. Predstavuje nový vedný odbor pôvodnej školy Bian Que, aktívne sa rozvíja v mnohých krajinách, jej metódy sú hlavným nástrojom diagnostiky a liečenia v Pekinskom medicínsko-výskumnom inštitúte Kundawell.

V súčasnosti je možné IM študovať buď v Pekinskom medicínsko-výskumnom inštitúte Kundawell v Pekingu alebo na seminároch IM ktoré profesor Xu Mingtang vedie v rôznych krajinách sveta. Pre účely ďalšieho rozšírenia IM sa pracuje na jej štandardizácii .

Výučba v Kundawell

Výučba v Kundawell

Prax študentov v Inštitúte Kundawell

Prax študentov v Inštitúte Kundawell

Konferencia.

(Texty o Image Medicine na základe prameňov písaných v čínskom, ruskom a anglickom jazyku spracovali Mgr. Andrea Vlčková a Lenka Marečková Čečetková, MPhil)