Petr Kochlík, inštruktor ZYQ 3. stupňa z ČR, odprezentuje jednoduchú prácu s obrazmi pre učiteľov ZYQ aj bežných ľudí

Skúsenosti z praxe Petra Kochlíka potvrdzujú, že niekedy je možné zlepšiť svoj zdravotný stav skutočne jednoduchou prácou s obrazmi.  Nie je potrebné, aby bol človek profesionál alebo dlhoročný cvičenec. Vo svojej prednáške uvedie niekoKochlík Petr IM 2015 maláľko takýchto prípadov, týkajúcich sa jeho osobnej skúsenosti ako aj prípadov jeho cvičencov. Prezentované zdravotné problémy sú najmä rôzne srdcových problémy a ochorenia. Petr Kochlík je dlhoročný cvičenec Zhong Yuan Qigong, inštruktor 3. stupňov a predseda Zhong Yuan Qigong Česká republika.