Prednášajúci v sekcii Zhong Yuan Qigong skúsenosti

MUDr. Karel Nešpor, PhD, Primár mužského oddelenia závislostí Psychiatrickej nemocnice Ohnice, ČR, Čchi-kung a triezvosť

Dr Nespor

Marina Haternova, Inštruktorka 3. stupňa ZYQ s právom viesť retreaty, Moldavsko, Skúsenosti s výučbou ZYQ u detí

MarinaHaternova

Petr Kochlík, Bc., Inštruktor 3. stupňa ZYQ, Predseda Českej asociácie ZYQ, ČR, Jednoduchá práca s obrazmi pre učiteľov ZYQ aj bežných ľudí

Kochlík Petr IM 2015 malá

Romana Zerolová, Cvičenka ZYQ, SR/Francúzsko, Vyliečenie zo syndrómu S.A.P.H.O. cvičením ZYQ

Zerolova R

Miroslav Chudej, Inštruktor 1. stupňa ZYQ a IM terapeut SR, Čo mi priniesol ZYQ

Chudej Miroslav

Patrik Žingor, Masér, Inštruktor 1. stupňa ZYQ a IM terapeut, SR, Masáže a obrazy

Patrik Zingor

Dr. Istvan Szechenyi, Psychológ a akupunkturista, Prezident Národnej asociácie akupunktúry “Tisztan”, Maďarsko, Meranie vplyvu cvičenia ZYQ prístrojom MeriDim

DrSzechenyi

Lenka Marečková Čečetková, MA, MPhil, Inštruktorka 3. stupňa ZYQ s právom viesť retreaty a IM terapeutka, SR, Prvé výsledky meraní vplyvu ZYQ modernými technológiami

Lenka Cecetkova