Prednášajúci a hostia

Kľúčoví prednášajúci

Xu Mingtang (USA) – súčasný hlavný predstaviteľ Image Medicine; zakladateľ Pekinského medicínsko-výskumného inštitútu Kundawell; Veľmajster čchi-kungu; profesor TČM, hosťujúci profesor Univerzity TČM v Guanxi

Xu MingtangJPG

Dong Zhi Lin (Holandsko) – riaditeľ Čínskeho medicínskeho centra – CMC Tasly Group BV, viceprezident Svetovej federácie spoločností čínskej medicíny (WFCMS) a prezident Špeciálneho výboru WFCMS pre obchodné záležitosti. Prezident Paneurópskej federácie spoločností čínskej medicíny (PEFOTS) a prezident Asociácie TČM v Holandsku.

Téma prezentácie: Výučba TČM v Európe.

Dr DONG

Špeciálni hostia

Darina Sedláková (Slovensko) – riaditeľka Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie v SR, lekárka

MUDr Sedlakova

Shi Yanlin (Čína) – zástupca predstaveného kláštora Šaolin a vedúci Medicínskeho centra Šaolinského kláštora

yanlin

Téma prezentácie: Šaolinská budhistická medicína

Prednášajúci

Edgars Vasilevskis (Lotyšsko) – lekár, anesteziológ, Univerzita Stradins Riga, Univerzitná nemocnica Stradins Riga, Oddelenie bolesti

VASILEVSKIS_FOTO

Téma prezentácie: Prvé výsledky kontrolovaného klinického výskumu Image Medicine, vykonaného v skupinách 4 ochorení: arteriálna hypertenzia, bronchiálna astma, cukrovka druhého typu a migréna. Výskum prebieha v Lotyšsku (apríl – august 2015) a participujú na ňom Image Medicine terapeuti zo 4 krajín.

Antra Briede (Lotyšsko) –  lekárka, venuje sa orthomolekulárnej medicíne. Jej prednáška nadväzuje na prezentáciu Edgarsa Vasilevskisa, ktorý bude prezentovať výsledky prvého klinického výskumu Image Medicine, ktorý sa uskutočňuje na pôde Univerzitnej nemocnie Stradins v Rige, za účasti Lotyšskej asociácie ZYQ a Pekinského medicínsko-výskumného inštitútu Kundawell.

Antra Briede

Téma prezentácie: Možnosti a ťažkosti organizácie klinických výskumov Image Medicine na klinikách západnej medicíny.

Karel Nešpor (Česká republika) – lekár, primár mužského oddelenia závislostí Psychiatrickej nemocnice Bohnice. Napísal viac ako 30 kníh o liečení návykových ochorení, joge, relaxácii aj dve knihy básní. V minulosti bol aj národným koordinátorom Európskeho akčného plánu o alkohole Svetovej zdravotníckej organizácie.

Dr Nespor

 

 

 

 

Téma prezentácie: Qigong a triezvosť

Patrik Žingor (Slovenská republika) – masér s praxou 15 rokov. V súčasnosti pôsobí na klinike Terra Medica v Bratislave. Najprv sa venoval reflexným masážam, neskôr, po absolvovaní kurzu 1. stupňa Zhong Yuan Qigong (ZYQ), ktorý zmenil jeho pohľad na život aj seba, študoval čínsku masáž Tuina. Ako sa prehlbovala Patrikova osobná prax ZYQ, absolovaním ďalších kurzov vrátane Image Medicine, a pravidelným cvičením, menila sa zaujímavým spôsobom aj jeho prax a výkon masáží.

Patrik Zingor

Téma prezentácie: Masírovanie a obrazy

Romana Zerolová (Slovenská republika, Francúzsko) – Romana dlhodobo žije vo Francúzsku. V tejto krajine sa aj liečila zo závažného ochorenia – syndróm S.A.P.H.O. – typ rakoviny kosti. Je to vzácna genetická degeneratívna choroba zápalového charakteru, klasickou medicínou označovaná za nevyliečiteľnú. Vďaka tejto diagnóze a ďalším pridruženým problémom sa ocitla na polovičnom invalidnom dôchodku a bola nútená užívať ópiové deriváty v najsilnejšej povolenej podobe. V roku 2013 začala cvičiť Zhong Yuan Qigong (ZYQ), dnes je považovaná klasickou medicínou za zdravého človeka.

Zerolova R

Téma prezentácie: Vyliečenie zo syndrómu S.A.P.H.O. cvičením Zhong Yuan Qigong

Marina Haternova (Moldavsko) inštruktorka 3. stupňa Zhong Yuan Qigong (ZYQ) s právom viesť retreaty.  Vo svojej práci inštruktorky sa venuje aj učeniu detí. Výučba detí je veľmi zaujímavá a zároveň náročná. Od inštruktorov vyžaduje veľa pozornosti, kreativity a hlbokého pochopenia psychológie detí.

MarinaHaternova

Téma prezentácie: Skúsenosti s výučbou ZYQ u detí, obrazy mysle napomáhajúce rozvoju detských schopností

Alexandrs Busse (Lotyšsko) – inštruktor ZYQ ( s právom učiť 3. stupne a viesť retreaty). Image Medicine terapesut od roku 2001, IM profesionálne ju študoval v Pekinskom medicínsko-výskumnom inštitúte Kundawell. Je predsedom Lotyšskej asociácie ZYQ a členom Lotyšskej asociácie holistickej medicíny a naturopatie.

Busse

Téma workshopu: Liečba tráviacich problémov pomocou Image Medicine.

Na workshope prebehnú ukážky diagnostiky Image Medicine (dlaňou, za pomoci pulzu a obrazov mysle), ako aj TČM (jazyk, nechty, koža). Bude prezentovaná liečebná stratégia pozostávajúca z metód IM a TČM, vrátane stravovania.

Prednášajúcich a hostí postupne dopľňame, sledujte stránku priebežne!

Konferencie sa zúčastnia aj výskumní pracovníci Inštitútu Kundawell v Pekingu a ďalší predstavitelia čínskych organizácií v oblasti TČM. Budú predstavené výsledky liečenia a výskumnej práce odborníkov z mnohých krajín sveta.

Workshopy poskytnú možnosť zoznámiť sa s unikátnymi a efektívnymi metódami Image Medicine a Čung-jüan čchikungu / ZYQ na praktickej úrovni.

Semináre.