Program

3. október 2015

13.00 – 20.30      Prezentácie (Hilton Ballroom)

4. október 2015

10.00 – 11.50      Prezentácie (Hilton Ballroom)

12.00 – 13.30      Workshopy (Astoria, Conrad, Embassy, Paris)

14.45 – 18.00      Prezentácie (Hilton Ballroom)

 

3. október 2015

10 – 13                  Registrácia

Hilton Ballroom

Moderátorka dňa – Adela Banášová, MA, Moderátorka talk shows v TV a rádiu

13.00 – 13.30        Otvorenie konferencie

Privítanie

Andrea Vlčková, MA, Predsedníčka Slovenskej a českej asociácie ZYQ, SR

MUDr. Mario Mikloši, PhD, štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR, SR

MUDr. Darina Sedláková, MPH, Riaditeľka Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie v SR, SR

Dong Zhilin, Prezident Shenzhou Open University TČM, Amsterdam, Prezident Asociácie TČM v Holandsku; Prezident Paneurópskej federácie spoločností čínskej medicíny (PEFOTS), Viceprezident Svetovej federácie spoločností čínskej medicíny (WFCMS), Holandsko

Prof. Xu Mingtang, Prezident Pekinského a amerického medicínsko-výskumného inštitútu Kundawell, Prezident Medzinárodného charitatívneho fondu Mingtang; Veľmajster čchi-kungu, Zakladateľ Image Medicine; Vice-prezident Svetovej akademickej spoločnosti medicínskeho čchi-kungu, Čína

Ievgenii Tertichniy, PhD, Výkonný riaditeľ Medzinárodného charitatívneho fondu Mingtang, Ukrajina

13.30 – 16.30            Kľúčové prejavy a prezentácie krajín

13.30 – 14.15

Prof. Xu Mingtang, Prezident Pekinského a amerického medicínsko-výskumného inštitútu Kundawell, Prezident Medzinárodného charitatívneho fondu Mingtang; Veľmajster čchi-kungu, Zakladateľ Image Medicine; Vice-prezident Svetovej akademickej spoločnosti zdravotného čchi-kungu, Čína, Porovnanie Image Medicine a kvantovej fyziky

14.15 – 14.40

Dimitriou Ioannis, MD, PT CCH, MSc, PhD TCM, Hellenická korporácia čínskej medicíny, Grécko, Pohľad západnej medicíny na Image Medicine a súčasný stav TČM v Grécku

14.40 – 14.55

Dong Zhilin, Prezident Shenzhou Open University TČM, Amsterdam, Prezident Asociácie TČM v Holandsku; Prezident Paneurópskej federácie spoločností čínskej medicíny (PEFOTS), Viceprezident Svetovej federácie spoločností čínskej medicíny (WFCMS), Holandsko, TČM vzdelávanie v Európe

14.55 – 15.15

MUDr. Vladimír Balogh, Prednosta Ústavu TČM Slovenskej zdravotníckej univerzity, Hlavný konzultant Ministerstva zdravotníctva SR pre akupunktúru, SR, Súčasný stav TČM v Slovenskej republike

15.15 – 15.35

MUDr. Lenka Gluvňová, Lekárka TČM, Sekcia pre vonkajšie vzťahy, Komora TČM Českej republiky, Súčasný stav TČM v Českej republike

15.35 – 15.55

Dr. Istvan Szechenyi, Psychológ a akupunkturista, Prezident Národnej asociácie akupunktúry “Tisztan”, Maďarsko, Súčasný stav a akceptácia TČM v Maďarsku

15.55 – 16.15

Edgars Vasilevskis, MD, PhD, Univerzitná nemocnica Stradins Riga, Univerzita Stradins Riga, Lotyšsko, Súčasný stav TČM v Lotyšsku

16.15 – 16.45           Prestávka

16.45 – 17.50           Image Medicine (IM) – teória a prax

16.45 – 17.00

Li Jun, PhD, Kandidát lekárskych vied, Doktor TČM, Vedecký spolupracovník v oblasti kauterizácie v štátnych vedecko-výskumných projektoch Číny, Člen prezídia Celosvetovej akademickej spoločnosti medicínskeho čchi-kungu, Vedúci Akademického oddelenia Inštitútu Kundawell, Čína, Momenty zo života lekára Bian Que a vplyv jeho školy

17.00 – 17.15

Anna Recun, Lekárka TČM, IM terapeutka, Vedúca Oddelenia vzdelávania Inštitútu Kundawell, Čína, Metodológia výučby Image Medicine

17.15 – 17.30

Zhang Jianrui, IM terapeutka, Vedúca Medicínskeho centra Inštitútu Kundawell, Klinické prípady z terapeutického centra

17.30 – 17.50

Olga Smirnova, MD, Profesorka IM, IM terapeutka, Lektorka a výskumná pracovníčka Inštitútu Kundawell, Čína, Retreat Image Medicine – ako možnosť potvrdenia teoretického materiálu a tréningu praktických návykov diagnostiky a liečenia

17.50 – 18.40           Image Medicine vedecko-výskumné projekty

17.50 – 18.05

Meng Fanjiang, Generálny riaditeľ Inštitútu Kundawell, Čína, Perspektívy vedeckého výskumu Image Medicine  lekára Bian Que

18.05 – 18.30

Edgars Vasilevskis, MD, PhD, Univerzitná nemocnica Stradins Riga, Univerzita Stradins Riga, Lotyšsko, Prvé výsledky kontrolovaného klinického výskumu Image Medicine, vykonaného v skupinách 4 ochorení: arteriálna hypertenzia, bronchiálna astma, cukrovka druhého typu a migréna

18.30 – 18.55

Antra Briede, MD, Lotyšská asociácia ZYQ, Lotyšsko, Možnosti a ťažkosti organizácie klinických výskumov Image Medicine na klinikách západnej medicíny

18.55 – 20.00           Čínska medicína – teória a prax

18.55 – 19.10

Li Binglin, Lekár akupunktúry a TČM, Vedúci Oddelenia individuálneho výskumu Inštitútu Kundawell, Čína, Liečenie nadváhy pomocou akupunktúry

19.10 – 19.30

Wang Guichun, Lekár akupunktúry, odborník Oddelenia individuálneho výskumu Inštitútu Kundawell, Čína, Liečenie ťažko liečiteľných ochorení pomocou akupunktúry

19.30 – 19.50

Dr. Istvan Szechenyi, Psychológ a akupunkturista, Prezident Národnej asociácie akupunktúry “Tisztan”, Maďarsko, Dokumentovaná meridiánová diagnostika a terapia v prípade endokrinologických a neurologických ochorení (nadmerná činnosť štítnej žľazy a migréna)

19.50 – 20.30           Špeciálny hosť konferencie

Shi Yanlin, zástupca predstaveného kláštora Šaolin a vedúci Medicínskeho centra Šaolinského kláštora, Čína, Šaolinská budhistická medicína

 

4. október 2015

Hilton Ballroom

Moderátor sekcie – Ievgenii Tertichniy, PhD, Výkonný riaditeľ Medzinárodného charitatívneho fondu Mingtang, Ukrajina

10.00 – 11.50            Image Medicine klinické prípady

10.00 – 10.25

Tatiana Akimova, IM terapeutka, Lekárka TČM, Moldavsko, Diagnostika a liečba pomocou IM – ochorenia kostí, štítnej žľazy, tvárových nervov a maternice

10.25 – 10.40

Mgr. Alena Knapová, IM terapeutka, Inštruktorka ZYQ, ČR, Liečba hypothyreózy metódami IM

10.40 – 10.55

Vladimir Frolov, IM terapeut, Rusko, Výskum a liečba ochorení pomocou IM a) Hypertonická porucha 2. stupňa, b) Úzkostno depresívna porucha

10.55 – 11.05

Angelika Salimova, IM terapeutka, Rusko, Liečba skoliózy krížovej chrbtice. Ďalšie výsledky liečby metódami IM.

11.05 – 11.20

Zsuzsanna Nagy, IM terapeutka, Maďarsko, Posledná fáza onkologických ochorení: Čo môžeme robiť, keď sa už nič nedá robiť

11.20 – 11.30

Zsuzsanna Nagy, IM terapeutka, Maďarsko, Dlhodobý vplyv estrogénovej dominancie a dve riešenia tohto problému

11.30 – 11.40

Alexandra Letiagina, IM terapeutka, Ukrajina –  Obnovenie fyzického a emocionálneho stavu a zdravia po prekonaných stresoch pomocou Image Medicine

11.40 – 11.50

Olga Chirkunova, Psychologička, IM terapeutka, Odborníčka na liečbu orientálnymi spôsobmi, Inštruktorka ZYQ, Vonkajšie faktory a reakcie ľudského organizmu na liečbu IM

Astoria, Conrad, Embassy, Paris

(Konkrétne miestnosti budú pridelené počas konferencie a označené)

12.00 – 13.30           Workshopy

Alexandrs Busse, MA, IM terapeut, Predseda Lotyšskej asociácie ZYQ, Lotyšsko, Liečba tráviacich ochorení -praktické ukážky IM a TČM diagnostiky a liečby

Larisa Nesterenko, IM terapeutka, Rusko, Liečba psoriázy a rakoviny – praktické ukážky IM diagnostiky a liečby

Galina Belaeva, IM terapeutka, Rusko, Civilizačné ochorenia – praktické ukážky IM diagnostiky a liečby

Olga Smirnova, MD, Profesorka IM, IM terapeutka, Lektorka a výskumná pracovníčka Inštitútu Kundawell, Čína, Praktický workshop IM  – ukážky IM diagnostiky a liečby

13.30 – 14.45             Obedná prestávka

Hilton Ballroom

Moderátor sekcie – Ing. Tomáš Valo, Člen Rady Slovenskej a českej Asociácie ZYQ, SR

14.45 – 17.00              Zhong Yuan Qigong skúsenosti

14.45 – 15.05

MUDr. Karel Nešpor, PhD, Primár mužského oddelenia závislostí Psychiatrickej nemocnice Ohnice, ČR, Čchi-kung a triezvosť

15.05 – 15.30

Marina Haternova, Inštruktorka ZYQ, Moldavsko, Skúsenosti s výučbou ZYQ u detí

15.30 – 15.45

Petr Kochlík, Bc., Inštruktor ZYQ, Predseda Českej asociácie ZYQ, ČR, Jednoduchá práca s obrazmi pre učiteľov ZYQ aj bežných ľudí

15.45 – 15.55

\Romana Zerolová, Cvičenka ZYQ, SR/Francúzsko, Vyliečenie zo syndrómu S.A.P.H.O. cvičením ZYQ

15.55 – 16.05

Miroslav Chudej, Inštruktor ZYQ a IM terapeut SR, Čo mi priniesol ZYQ

16.05 – 16.25

Patrik Žingor, Masér, Inštruktor ZYQ a IM terapeut, SR, Masáže a obrazy

16.25 – 16.40

Dr. Istvan Szechenyi, Psychológ a akupunkturista, Prezident Národnej asociácie akupunktúry “Tisztan”, Maďarsko, Meranie vplyvu cvičenia ZYQ prístrojom MeriDim

16.40 – 17.00

Lenka Marečková Čečetková, MA, MPhil, Inštruktorka ZYQ a IM terapeutka, SR, Prvé výsledky meraní vplyvu ZYQ modernými technológiami

17.00 – 17.30            Zdielanie skúseností

17.30 – 18.00            Ukončenie konferencie

Program_Konferencia_IM_TCM