Semináre

Semináre s Majstrom Xu Mingtangom budú vedené v anglickom jazyku a tlmočené do slovenského a maďarského jazyka.

Seminár Image Medicine s Majstrom Xu Mingtangom, 5. – 6. október 2015

Seminár Image Medicine je určený všetkým záujemcom o Image Medicine – komplexný spôsob regulácie veľkého množstva zdravotných problémov. Majster Xu Mingtang bude vyučovať konkrétne metódy neinvazívneho vysoko efektívneho liečenia formou transplantácie vedomostí. To znamená, že získané metódy budú absolventi seminára schopní rýchlo použiť v praxi.

XMT uci IM liecenie

Intenzívne cvičenie Čung-jüan čchi-kung (ZYQ) s majstrom Xu Mingtangom, 7. – 8. október 2015

Intenzívne cvičenie bude zamerané na prehĺbenie cvikov Čung-jüan čchi-kungu / Zhong Yuan Qigong ako dôležitej súčasti prípravy tela, rozvoja zmyslov a schopností na osvojenie spôsobov diagnostiky a liečenia pomocou Image Medicine.

Intenzívne cvičenie je určené cvičencom, ktorí absolvovali minimálne 1. stupeň ZYQ u certifikovaného inštruktora/ky ZYQ.

Poznámka: dňa 9. októbra 2015 prebehne Inštruktorský seminár. Pre viac informácií a podmienky účasti, píšte na instructor@zyq.sk.

ZYQ strom Meditacia Piestany

Miesto konania seminárov,  vstupné a registrácia.