Šiesta medzinárodná konferencia čínskej Image Medicine a prvé svetové fórum v oblasti Zen medicíny a efektívnych spôsobov regulácie organizmu.

Šiesta medzinárodná konferencia čínskej Image Medicine a prvé svetové fórum v oblasti Zen medicíny a efektívnych spôsobov regulácie organizmu.

Čína, Šaolin 31.júl – 1.august 2016

Konferencia sa uskutoční počas prvých dvoch dní 2.skupiny intenzívneho retreatu ZYQ v Šaoline.

Všetci účastníci šaolinského retreatu ZYQ sú pozvaní zúčastniť sa konferencie bezplatne. Doprava a strava budú zabezpečené.

Miesto konania konferencie:

Hotel «Chan Wu»
Čína, provincia Henan, mesto Dengfeng, ulica Dayu, západná časť Epoling.
Telefón hotela: (+86-371)62808833 / 8800
Adresa v čínskom jazyku: 禅武大酒店,中国河南登封市大禹路鹅坡岭西段.
Webstránka hotela: www.chanwuhotel.com

Ciele konferencie:

 • Predstaviť čínsku Image Medicine ako jednu z najefektívnejších liečebných metód, ukázať perspektívy jej ďalšieho rozvoja cestou integrácie starovekých spôsobov liečenia s výsledkami moderného výskumu
 • Rozšíriť povedomie o TČM a príbuzných spôsoboch obnovy zdravia a regulácie organizmu
 • Vytvoriť podmienky vnútroštátnej a medzinárodnej spolupráce v oblasti prírodných spôsobov liečenia
 • Predstaviť Zen medicínu a tradície Zen budhizmu
 • Predstaviť tradičné ozdravné cvičenia

Hlavné témy konferencie:

 • Image Medicine
 • Tradičná čínska medicína
 • Alternatívne spôsoby liečby
 • Zen medicína, tradície Zen budhizmu
 • Tradičná liečebná fyzioterapia

Na konferenciu pozývame:

 • Špecialistov v oblasti tradičnej a netradičnej medicíny
 • Školy, vzdelávacie organizácie
 • Predstaviteľov štátnych a medzinárodných organizácií v oblasti zdravotníctva
 • Špecialistov čínskej medicíny
 • Terapeutov Image Medicine
 • Inštruktorov a cvičencov ZYQ
 • Všetkých záujemcov o štúdium a výskum v oblasti prírodných spôsobov liečby a samoregulácie
 • Všetkých záujemcov o Zen medicínu a tradície Zen budhizmu
 • Všetkých záujemcov o tradičnú liečebnú fyzioterapiu

Jazyky konferencie

Anglický, čínsky, ruský

Kľúčoví prednášajúci

 xumingtang

Xu Mingtang (USA) 

Zakladateľ súčasného smerovania čínskej Image Medicine

Zakladateľ a riaditeľ Pekinského medicínsko-výskumného inštitútu Kundawell

Veľmajster čchi-kungu

Profesor TČM, hosťujúci profesor Univerzity TČM v Guanxi

SunYongzhang

 Sun Yongzhang (Čína)

Riaditeľ Oddelenia medzinárodnej spolupráce Čínskej asociácie čínskej medicíny

Profesor TČM

ShiYuanPeng

 Shi Yuan Peng  (Čína)
Šéfredaktor Riadiaceho ústavu religióznych záležitostí

 ShiYanlin

Shi Yanlin (Čína)

Výkonný riaditeľ obchodu s učebnými materiálmi Šaolinského chrámu

Zakladateľ Šaolinského inštitútu Zen medicíny a kung-fu

Riaditeľ Čínskeho výskumného inštitútu Zen medicíny a kung-fu

Predstavený Kláštora Miao Le, v provincii Henan

Viceprezident Výskumnej asociácie kultúry čínskej medicíny
Zakladateľ a prezident „Celosvetovej federácie Dharmy“

EdgarsVasilevskis

Edgars Vasilevskis (Lotyšsko)

Doktor medicínskych vied, anesteziológ, algológ, osteopat

Výskumný pracovník univerzitnej nemocnice P. Stradinsa Riga, Inštitútu anatómie a antropológie
Výskumný pracovník Inštitútu Kundawell, terapeut Image Medicine

TamaraMartynovova

Tamara Martynovová (Ukrajina)

Kandidát vied, riaditeľka Ukrajinsko-čínskej spoločnosti

Autorka kníh a učebných materiálov v oblasti ZYQ

„Da-Yu“ LTD, Kyjev

 andreavlckova

Andrea Vlčková (Slovensko)

Predsedníčka Slovenskej a českej asociácie Čung-jüan čchi-kungu/ZYQ

Sinologička, terapeutka Image Medicine

 OsmanVapu

Osman Vapu (Kazachstan)

Terapeut Image Medicine

 RaushanVapu

Raushan Vapu (Kazachstan)

Terapeutka Image Medicine

 TatianaAkimova

Tatiana Akimova (Moldavsko)

Terapeutka Image Medicine

 Jevgenijtertyčny

Jevgenij Tertyčny (Ukrajina)

Kandidát vied, výkonný riaditeľ Medzinárodného charitatívneho fondu „Mingtang“

 LarisaNesterenko

Larisa Nesterenko  (Ruská federácia)

Diplomovaná špecialistka v oblasti wellness (Národný inštitút zdravia), terapeutka Image Medicine

PREDBEŽNÝ  PROGRAM  KONFERENCIE

31.júl 2016
8.00 Raňajky
9.00 Odchod do hotela  «Chan Wu»
10.00 – 11.00 Otváracia ceremónia
11.00 – 11.15 Fototermín
11.15 – 11.30 Prestávka
11.30 – 13.00 Prednášky
13.00 – 15.00 Obedná prestávka
15.00 – 17.00 Prednášky
17.00 Večera
18.30 Predstavenie Kung-fu

1.august 2016
4.30 Odchod do kláštora Šaolin
5.00 Exkurzia a ranné cvičenie v kláštore Šaolin
7.30 Raňajky
9.00 – 10.30 Prednášky
10.30 – 10.45 Prestávka
10.45 – 12.00 Workshopy
12.00 – 14.00 Obedná prestávka
14.00 – 16.00 Prednášky
16.00 – 16.30 Záverečná ceremónia

Konferencie sa zúčastnia aj výskumní pracovníci Inštitútu Kundawell v Pekingu, ďalší predstavitelia čínskych organizácií v danej oblasti, budú predstavené výsledky liečenia a výskumnej práce odborníkov z mnohých krajín sveta.

 

Workshopy poskytnú možnosť zoznámiť sa s unikátnymi a efektívnymi metódami Image Medicine na praktickej úrovni.

 

Na konferencii budú prítomní aj predstavitelia Šaolinského chrámu, ktorí sa podelia so svojimi skúsenosťami z rôznych spôsobov liečenia a predstavia Zen medicínu.

 

Forma účasti na konferencii

 1. Poslucháč
 2. Prednášajúci

Prezentácie a odborné články

Záujemci o prezentáciu sa môžu prihlásiť a prezentovať informácie jedným z nasledovných spôsobov:
1. Krátka ústna prezentácia, 5 – 10 minút. Prosíme zaslať písomné zhrnutie do 3 strán na posúdenie a možnú publikáciu.
2. Štandardná ústna prednáška, 20 – 30 minút. Prosíme zaslať písomné zhrnutie do 10 strán na posúdenie a možnú publikáciu.
3. Písaný článok alebo správa na publikáciu do zborníka, do 10 strán.
4. Workshop alebo ukážka v rozsahu 30 – 60 minút. Prosíme zaslať písomný návrh na posúdenie.