Spôsob myslenia v IM

Spôsob myslenia v IM

IM je veda založená na obrazovom myslení, na modeli života pozostávajúceho z hmoty, energie a informácie, kde hlavným diagnostickým nástrojom je obraz.

Obrazové myslenie znamená to, že myšlienky človeka vytvárajú meniaci sa obrázok v ľudskom mozgu, z ktorého sa sformuje obraz / image. Tento druh myslenia nie je závislý od stupňa vzdelania. Je to prapôvodný spôsob myslenia alebo prvotné myslenie, ktoré je prítomné v každom dieťati hneď po narodení.

Je prítomné nezávisle od toho, či bytosť prijíma informácie z okolia alebo nie. Obrazové myslenie je myslenie novorodenca, je to ten druh myslenia, ktoré existuje v ľudskom mozgu už v čase, než získalo akúkoľvek kultúrnu alebo spoločenskú skúsenosť.

Porovnanie vrodeného a získaného logického myslenia

Na to, aby bol človek schopný vypestovať si analytické myslenie, potrebuje počas svojho života absolvovať rôzne úrovne a druhy vzdelania. Týmto spôsobom sa posilňuje jeho logické myslenie, pričom obrazové myslenie stráca na sile. Obe tieto formy myslenia sú potrebné, človek sa bez nich nezaobíde.

Obrazy, ktoré vidíme vo sne, sú dôkazom aktivity nášho obrazového myslenia. Dá sa povedať, že všetci ho každodenne používame bez toho, aby sme si to uvedomovali.

Spiaca zena

IM sa zaoberá profylaktickou a liečebnou činnosťou. V procese praktického využívania obrazového myslenia, odovzdávania a prijímania informácií sa u študenta vytvárajú schopnosti pre vizualizáciu obrazov a je schopný informáciu pomocou obrazov aj odovzdávať.

História školy Bian Que a Image Medicine.