Úspechy IM vo svete

IM vzbudzuje čoraz väčšiu pozornosť a buduje si dôveru u ľudí v mnohých krajinách sveta. Jej vedecká teória, unikátne, jednoduché, zato efektívne spôsoby liečenia bez bolesti a vedľajších účinkov ako aj dostupnosť možností vzdelávania v tejto oblasti, získavajú pozornosť vedeckých a lekárskych kruhov a tiež štátnych inštitúcií.

IM sa teší dôvere vrcholového vedenia Kremľa aj Bieleho domu, je uznaná Ministerstvom zdravotníctva Ruska a USA. Spomína sa v rôznych svetových médiách.

USA

V roku 2007 bol profesor Xu Mingtang  (Sü Ming-tchang / 许明堂), súčasný hlavný predstaviteľ Image Medicine na svete, pozvaný do Kongresu v USA do diskusie za okrúhlym stolom na tému alternatívnej medicíny. Cieľom diskusie bolo zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva a hľadanie alternatívnych spôsobov liečby. Profesor Xu Mingtang bol pozvaný na základe výborných výsledkov liečenia metódou Image Medicine, ktoré tam prezentoval.

Stretnutie v kongrese USA

Stretnutie v Kongrese USA

Výsledkom diskusie v kongrese bolo povýšenie TČM na úroveň západnej medicíny v USA. To znamená, že vyštudovaný lekár TČM v USA je ekvivalentný vyštudovanému lekárovi západnej medicíny. Pred týmto rozhodnutím bola TČM považovaná za alternatívnu. Od tohto momentu môže mať lekár TČM jednu z troch špecializácií – fytoterapiu, akupunktúru a Image / Qigong Medicine.

Pôvodne boli uznané len špecializácie dve – fytoterapia a akupunktúra. Pre liečebnú špecializáciu Image Medicine pripravuje štandardy priamo profesor Xu Mingtang. Súčasťou rozhodnutia bolo aj uznanie čchi kungu / qigong, ako cvičenia, za oficiálnu metódu alternatívnej medicíny.

Čína

Súčasní čínski lekári sa dlho nevzdávali nádeje na obnovenie celistvosti Čínskej medicíny, na opätovné spojenie medicíny Žltého cisára a medicíny Bian Que ako dvoch historicky najvýznamnejších vetiev uzdravovania. V roku 2013 bola Image Medicine rozhodnutím Čínskej asociácie čínskej medicíny začlenená do Čínskej medicíny.

Fotka zo stretnutia, na základe ktorého prebehla akreditácia IM

Stretnutie, na základe ktorého prebehlo začlenenie IM do Čínskej medicíny

Čínska asociácia čínskej medicíny venuje IM veľkú pozornosť a úspešne organizuje podujatia na jej popularizáciu medzi obyvateľstvom. Články o IM boli publikované vo významných čínskych printových médiách, napr. Top China, Zdravotné noviny, Čas vedy, Čínska medicína.

Ochorenia liečiteľné pomocou IM.