Vedecký výskum

Súčasný čínsky historik, pracovník Akadémie vied Číny, profesor Li Bocong  (Li Po-cchung / 李伯聪 ), zaoberajúci sa životom a dielom lekára Bian Que vo svojom diele „Lekár Bian Que a výskum jeho školy“ (扁鹊与扁鹊学派研究) uvádza, že škola Bian Que mala svoje lekárske kánonické diela a zázemie.

Li Bocong

Profesor Li Bocong

Klasické diela z obdobia čínskeho staroveku známe pod názvom „Kánon ťažkých otázok“ (1) a„Kánon hlavných pokladov“ (2) nepochádzajú z dielne autorov „Kánonu Žltého cisára o vnútorných záležitostiach“ (Huang di nei jing / 黄帝内经 ). Sú to práce autorov patriacich do školy Bian Que.

(1) „Kánon ťažkých otázok“ (Nan jing / 难经) je jedným z najdôležitejších lekárskych diel starovekej národnosti Han (od národnosti Han (Chan) je odvodený názov Číny – China). Jeho autorstvo je pripisované práve lekárovi Bian Que.

Obsahuje 81 otázok, na ktoré poskytuje odpovede. V historických prameňoch sa tiež uvádza ako „Kánon 81 ťažkých otázok“ (Bashiyi nan jing / 八十一难经 ). Je to teoretické dielo čínskej medicíny, poskytujúce rozpracovanú teóriu v oblasti ťažkostí štúdia pulzu, energetických kanálov, vnútorných orgánov, ťažko liečiteľných ochorení, bioaktívnych bodov a akupunktúry.

Kánon ťažkých otázok

Kánon ťažkých otázok

(2) „Kánon hlavných pokladov“ (Hua shi zhong zang jing / 华氏中藏经) je súhrnným dielom klinickej medicíny, jeho autorom je preslávený špecialista školy Bian Que – lekár Hua Tuo. Opisuje teóriu jin-jang (yin yang / 阴阳 ) ako základ fungovania Prírody a Vesmíru.

Kánon hlavných pokladov

Kánon hlavných pokladov

Ako jeden z prvých systematizoval teóriu o vnútorných orgánoch a pulzovú diagnostiku. Vyzdvihol dialektický spôsob pulzovej diagnostiky, kde sa na základe pulzu dá rozlíšiť stav vnútorných orgánov a ich energie.

Korene Image Medicine pochádzajú zo školy lekára Bian Que, ktorej je potrebné najprv porozumieť. V diele profesora Li Bocong „Lekár Bian Que a výskum jeho školy“ sa ďalej uvádza, že významní lekári dynastie Han – Cang Gong (Cchang Kung / 仓公 ) a Hua Tuo boli vzdelanci patriaci do školy lekára Bian Que.

Študenti Bian Que

Študenti Bian Que

V historickej epoche dynastie Han (3. stor. pred n. l. – 3. stor. n. l.) a obdobia Šiestich dynastií (Liu chao / 六朝 ) (3. – 6. stor. n. l.) žilo ešte zopár významných lekárov, z ktorých pravdepodobne niektorí patrili do školy Bian Que.

Autor v tomto diele vykonal výskum školy lekára Bian Que z pohľadu histórie, medicíny a literárnej slovesnosti. Kniha poskytuje hlbokú a hodnovernú analýzu a je veľmi dôležitým dielom týkajúcim sa tejto vednej disciplíny.

Vrodené obrazové myslenie používané v škole Bian Que a v súčasnosti v Image Medicine, opisuje aj absolvent Pekinskej univerzity, pracovník Filozofického ústavu Výskumného inštitútu spoločenských vied Číny profesor Wang Shuren (Wang Šu-žen / 王树人 ), ktorý je autorom knihy: „Návrat k pôvodnému mysleniu: Obrazové myslenie ako perspektíva čínskej múdrosti“ 《回归原创之思: “象思维”视野下的中国智慧》.

Vedec Shang Qidong (Šang čchi-tung / 尚启东) na základe lekárskych záznamov lekára Cang Gong vykonal výskum jeho pulzovej metódy a zistil, že pulzová diagnostika lekára Cang Gong má pomerne systematicky vypracovanú teóriu.

Konštatoval, že na základe obrazu z pulzu sa dá diagnostikovať príčina ochorenia, jeho ohnisko a súvisiace podrobnosti, čím potvrdzuje vyššie spomínanú presnosť diagnostiky pomocou tejto metódy.

Úspechy IM vo svete.