Vstupné

A. Konferencia: 50 €
B. Seminár Image Medicine: 180 €
C. Intenzívne cvičenie: 130 €

Balíky:
D. Konferencia + Seminár IM: 220 €
E. Konferencia + Intenzívne cvičenie: 170 €
F. Seminár IM + Intenzívne cvičenie: 300 €
G. Konferencia + Seminár IM + Intenzívne cvičenie: 330 €

Účasť na konferencii a seminároch bude umožnená až po zaplatení príslušných poplatkov.*
*Výnimka: Prednášajúci a autori článkov z predchádzajúcich konferencií Image Medicine majú vstup na konferenciu zdarma!

Poplatky budú použité na pokrytie nákladov za konferenčné materiály a služby, výťažok pôjde pre Medzinárodný charitatívny fond Mingtang na výskum ťažko liečiteľných ochorení.

Registrácia a platba

Prihlásenie na akcie sa považuje za úplné vyplnením registračného formulára a uhradením jednotnej zálohy 50 € na účet organizátora (nezávisle od toho, na aký typ akcie alebo kombináciu akcií sa prihlasujete).

Po odoslaní formulára vám, po spracovaní vašich údajov, emailom príde potvrdenie Vašej účasti. Následne je potrebné zaplatiť zálohu prevodom na účet (podrobnosti nižšie). Po jej uhradení obdržíte emailom voucher, ktorý bude slúžiť ako vstupenka na konferenciu, prípadne na seminár. Doplatok za semináre prebehne na mieste konania v hotovosti.

Ak Vám potvrdenie registrácie nepríde behom pár dní, prosíme, skontrolujte si aj sekciu spam. Pridajte si nás do svojho adresára, aby správy od nás bezpečne chodili do Vašej prijatej pošty.

Úhrada zálohy

Zálohu 50 € je potrebné uhradiť čo najskôr po potvrdení vašej účasti, najneskôr však do 15. 8. 2015.

Pre zvýšený záujem predlžujeme termín uhradenia zálohy do 25. 9. 2015.

Uhradiť ju môžete na účet SAČ ZYQ. Do poznámky napíšte svoje meno a písmeno akcie A, B, C, D, E, F, G (viď. rozpis vyššie)

Slovenská a česká asociácia ZYQ
Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.
číslo účtu: 5031029802/0900
IBAN: SK 13 09 00 0000 0050 3102 9802
SWIFT: GIBA SK BX

Storno poplatky týkajúce sa zálohy: do 31. 8. 2015: 25€, od 1. 9. 2015: záloha sa nevracia.

Registrujte sa teraz.